Veelgestelde vragen

Alle vragen die u heeft worden hieronder beantwoord

Waarom is een Account van The Bullion House een goede keuze?

Als u fysiek goud en zilver koopt dan zijn de belangrijkste aandachtspunten: prijs, veiligheid, fysieke aanwezigheid en terugkoopgarantie. Met een account van The Bullion House handelt u tegen de scherpste prijzen, ligt uw fysieke edelmetaal apart op uw naam opgeslagen in de best beveiligde kluizen in Nederland, verzekerd en heeft u 100% terugkoopgarantie op alle posities.

In het account staat alle informatie over u aankopen, rendement en verkopen. Fysiek goud en zilver kopen, opslaan en verkopen vanaf uw pc, tablet of telefoon. Geregeld bieden wij zilver- en goudbaren aan tegen spotprijs. Check de SALE.

Wat is het verschil tussen een Trade Account en een Wealth Account?

Met het trade account koopt en verkoop u goud vanaf 10 gram of een veelvoud daarvan. De eenheid bij zilver is 1 kilo (of een veelvoud daarvan). De kosten voor opslag bedragen voor goud 0,15% en voor zilver 0,2% van de vervangingswaarde per kwartaal. Er geldt een minimum opslag fee van €14,95 per kwartaal.

In het wealth account koopt en verkoop u goud per kilo of een veelvoud daarvan. De eenheid bij zilver is 25 kilo (of een veelvoud daarvan). De kosten voor opslag zijn lager dan in het trade account. Goud kost in verzekerde opslag 0,10% en zilver 0,15% per kwartaal.

 

Waar in Nederland wordt het Goud en Zilver opgeslagen?

Het goud en zilver van onze tradeaccounthouders wordt opgeslagen in Hilversum. Onze opslagpartner en zuster bedrijf De Nederlandse Kluis (DNK) verzorgt voor ons de opslag. DNK heeft momenteel 7 locaties in Nederland. De kluis in Hilversum is tevens het douanedepot. Opslag in eigen land is voor de meeste van onze cliënten essentieel. De Nederlandse overheid is in het verleden vele malen betrouwbaarder gebleken dan buitenlandse overheden.

Uw edelmetaal ligt apart op uw naam opgeslagen (100% allocated) dus er is geen sprake van gedeelde baren met andere accounthouders. De opslag wordt uitgevoerd door ons zusterbedrijf en niet een aparte derde partij.

 

Hoe ligt mijn Goud of Zilver opgeslagen?

Wij slaan de posities van elke tradeaccounthouder apart op naam op (volledig allocated). Op deze wijze zijn alle positie aanwijsbaar conform de regels van de AFM. De tradeaccounthouder is juridisch de eigenaar van de zijn/haar posities. De audit wordt tevens op deze manier afgenomen. The Bullion House is de enige partij in Nederland die per gram de posities van tradeaccounthouders apart opslaat! In onze ogen een van de belangrijkste punten.

 

Wat zijn de kosten voor opslag van Goud en Zilver?

De opslagkosten in het trade account voor goud zijn 0,15% over de vervangingswaarde per kwartaal. Voor zilver bedragen de opslagkosten 0,2% over de vervangingswaarde per kwartaal. De minimale opslag fee per kwartaal is €14,95. De berekening van de kosten is naar rato op dagbasis, te verrekenen op dagbasis per einde van de dag (0,06/365 maal waarde Linden FIX voor goud en 0,08/365 maal waarde Londen FIX voor zilver).

Wanneer u een account heeft en (nog) geen goud en/of zilver heeft gekocht dan kost u dat niets.

 

Kan het Goud en Zilver worden uitgeleverd?

Dit is mogelijk maar hier zijn wel extra kosten aan verbonden die per product verschillen. Posities in goud kunnen vanaf 50 gram in baarvorm uitgeleverd worden tegen een opslag van 3% van de spotprijs van goud.

De posities in zilver kunnen vanaf 10 kilo worden uitgeleverd. Omdat de posities in douanedepot liggen dient er 21% BTW van de waarde op basis van spotprijs te worden betaald bij uitlevering. Daarnaast zijn de extra kosten voor uitlevering 4% van de spotprijs, waarmee de totale kosten voor uitlevering op 25% van de spotprijs van zilver uitkomt.

 

Dient een order een minimale hoeveelheid gewicht te hebben of bedrag te zijn?

Het trade account is zo ingericht dat voor de goud een order vanaf 10 gram al mogelijk is. Voor zilver geldt een order minimaal 1 kilo te bedragen. Wij werken niet met minimale bedragen. Grotere orders zijn altijd een veelvoud van 10 gram voor goud en een veelvoud van 1 kilo voor zilver.

In het wealth account is handelen in goud mogelijk in een veelvoud van 1 kilogram. Voor zilver geldt een eenheid van 25 kilogram.

 

Waarom wordt Goud in kleinere hoeveelheden verkocht dan Zilver?

Goud kost meer dan zilver. De kosten van de productie van een goudbaar zijn daardoor relatief lager dan voor een zilver baar. De kosten voor het maken van een zilver baar van 100 gram zijn even hoog als voor 1 kilogram. Wanneer wij zilver in kleinere hoeveelheden verkopen dan kunnen wij de scherpe prijs van 4% boven spot niet aanbieden.

 

Wat zijn de prijzen?

De aankoopprijs van goud is 0,7% boven de spotprijs (laatprijs) van goud en 4% boven de spotprijs (laatprijs) van zilver.

De terugkoopprijs bedraagt voor goud 1% onder de spotprijs (biedprijs) en voor zilver geldt een terugkoopprijs van 4% onder de spotprijs (biedprijs).

 

Kan ik mijn huidige posities in Goud en Zilver inbrengen?

Deze vraag wordt veel gesteld. We bieden tradeaccounthouders de mogelijkheid om het goud en/of zilver in te brengen. Vanaf €5.000 of meer is dit mogelijk. Wanneer u gebruik wilt maken van deze optie neem dan contact met ons op voor de tarieven.

 

Welke partij voert de audit op de posities uit?

De posities in goud en zilver van onze tradeaccounthouders worden jaarlijks getoetst door WaarborgHolland Edelmetaalsmelterij. Naast de audit door deze externe partij voeren wij elk kwartaal een interne audit uit. Alle posities van alle cliënten worden dan gecontroleerd.

 

Wat zijn de extra kosten voor het betalen via Bancontact (België)?

Betalingen via Bancontact kennen een opslag van 2% omdat The Bullion House tevens extra kosten in rekening krijgt gebracht. Betalingen via Ideal kennen deze opslag niet. Tradeaccounthouders uit België kunnen betalingen vanaf €1500 per handmatige overschrijving uitvoeren. Op deze wijze kunnen we onze klanten in België goed bedienen en blijven de prijzen laag. Wanneer u een order van meer dan €1500 invoert verschijnt vanzelf de mogelijkheid in het dashboard om handmatig over te schrijven.

 

Hoe regel ik de belastingaangifte omtrent mijn posities?

Per kwartaal ontvangt elke tradeaccounthouder een overzicht van zijn of haar posities in goud en zilver. Daarnaast verstrekken wij op 1 januari en op 31 december van elk jaar een overzicht aan elke tradeaccounthouder.

 

Wat zijn de mogelijkheden wanneer ik voor meer dan €50.000 wil aankopen?

Voor grotere orders in het trade account dan Ideal of Bancontact verwerkt, werken wij met betalingen via een overschrijving per bank. De optie voor een bankoverschrijving wordt automatisch zichtbaar wanneer u grotere orders invoert.

In het wealth account worden alle orders per bankoverschrijving betaald.

 

Wat gebeurt er met de posities in het trade account bij overlijden?

Wanneer een tradeaccounthouder komt te overlijden dan worden de posities in het trade account overgezet naar de erfgenaam. Hiervoor is een geldige akte van overlijden en een geldige verklaring van erfrecht nodig.

 

Wat gebeurt er met de posities bij een faillissement?

De posities in goud en zilver worden apart per tradeaccounthouder opgeslagen en liggen dus op naam. Bij een faillissement blijft de cliënt eigenaar van het opgeslagen goud en/of zilver. De posities kunnen na een faillissement worden uitgeleverd of worden verkocht in de markt.